Terug naar overzicht

KB flatgebouwen Groningen

Aanbrengen en onderhouden van KB op 20 flatgebouwen
Vanuit haar rol als onafhankelijk deskundige is TNO van 1994 tot 2000 betrokken geweest bij het aanbrengen en onderhouden van KB op een reeks van ca. 20 flatgebouwen in Groningen. Het beton, prefab consoles en vloer-, balkon- en galerijplaten met ingemengd chloride, vertoonde schade en falen van oude reparaties. TNO verrichte eerst vooronderzoek, ontwerp, toezicht bij aanbrengen en controle bij opstarten; en later het beoordelen van de onderhoudstoestand met aanbevelingen voor vervolgwerkzaamheden. Verschillende anodesystemen voor opgedrukte stroom werden toegepast: ingeboorde titaniumstrips en geleidende coatings. In 2013 werd op grond van monitorgegevens en inspectie vastgesteld welke systemen of delen daarvan nog goed functioneren, welke onderhoud behoeven en welk vervangen zouden moeten worden. Globaal gezien waren systemen met geleidende coatings toe aan groot onderhoud; de titaniumsystemen functioneerden nog goed. In de delen met KB was geen corrosie of betonschade opgetreden.

Toelichting (vlnr): Console met ingeboorde titaniumanode met aansluitkastje op de kop, galerijplaat en frame met geleidende coating met kabelgoot naar referentie-elektrode