top of page

BASISPRINCIPES KATHODISCHE BESCHERMING

KB wordt toegepast op betonconstructies waarin corrosie van de wapening aanwezig is of verwacht wordt. Corrosie van wapening is schadelijk en moet voorkomen worden.

pijtlje-wit-homepage-jess.png
pijtlje-wit-homepage-jess.png

WAAROM EEN KENNISCENTRUM?

Binnen Nederland is in de loop der jaren een zeer grote ervaring opgedaan met het toepassen van kathodische bescherming op beton- en staalconstructies. Hoewel het een beproefde uiterst duurzame techniek is, is het aantal kathodisch beschermde constructies relatief gering.  

PARTNERS

Om de techniek “Kathodische bescherming” bij een breed publiek onder de aandacht te brengen alsook toegankelijk te maken heeft een aantal partijen het initiatief genomen de stichting “KB-kenniscentrum” op te richten. Uitwisseling van ideeën en kennis staan voorop. 

KATHODISCHE BESCHERMING

TECHNIEK

NORMEN & PUBLICATIES

PROJECTEN

Een KB-systeem met titanium stripanodes beschermt de wapening in maar liefst 2.000 m2 dekoppervlak. Ondanks de hoge chloridengehaltes in het beton.

PARKEERGARAGE HEUVELPOORT

De staalwapening in dwarsdragers moest over de volledige diepte worden beschermd met inbooranodes van 80cm. Daarbij moest de aanwezige voorspanwapening worden ontzien: zowel tijdens de installatie als in de gebruiksfase.

Door ruim 9000 titanium anodes in te boren is de staalstructuur van deze monumentale toren langdurig beschermd tegen corrosie.

KBC BOERENTOREN ANTWERPEN

kb-titanium.jpg

Al sinds 1972 wordt deze techniek gebruikt om het roesten van wapening in beton te stoppen. Inmiddels is het een algemeen aanvaarde en gedegen oplossing. 

KATHODISCHE BESCHERMING

DOEL VAN KB
KENNISCENTRUM

De belangrijkste doelstelling van het KB Kenniscentrum is het delen en verbreden van de kennis op het gebied van kathodische bescherming van beton.

CURSUS KATHODISCHE BESCHERMING

Heb je behoefte aan meer kennis en vaardigheden rondom het thema kathodische bescherming van beton?
Meld je dan aan voor de cursus van de Betonvereniging.

bottom of page