top of page

DEELNEMERS

CPA

logo-cpa.jpg

Cathodic Protection Advice opereert als consultant op het gebied van kathodische bescherming van betonconstructies. CPA doet onderzoeken aan betonconstructies waarop KB wordt overwogen, maakt ontwerpen van KB-systemen, geeft trainingen en cursussen over alle facetten van het vakgebied, doet kwaliteitscontroles op de werken en controleert (monitoring) KB-installaties. Jaarlijks voeren wij voor meer dan 100 KB-installaties monitoringswerkzaamheden uit, zijn wij betrokken bij tientallen projecten en met onze 25 jaar ervaring in KB op beton zijn we volop betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen in de markt. Samenwerking voor een goed eindresultaat.

RWS

rijkswaterstaat.png

Rijkswaterstaat (RWS) is het uitvoerende agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland, tot 2010 Verkeer en Waterstaat geheten. Het werd opgericht in 1848 en is de opvolger van het Bureau voor den Waterstaat, dat sinds 1798 bestond. De organisatie beheert en ontwikkelt in opdracht van het ministerie de hoofdwegen, hoofdvaarwegen en hoofdwatersystemen. De dienst heeft als hoofdtaken om te werken aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer ("droge waterstaat"), het onderhoud en de verbetering van het systeem van vaarwegen ("natte waterstaat") en de bescherming tegen overstromingen.
De organisatie is opgebouwd uit een centrale organisatie (onder meer het bestuur en de bestuursstaf) en organisatieonderdelen die regionaal of landelijk werken.

CORRPRE

logo-corrpre.jpg

CorrPRE engineering BV is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van galvanische anoden, service en engineering ter controle van corrosie aan gewapend beton. Daarnaast voert corrPRE inspecties uit volgens zowel destructieve als niet-destructieve meetmethoden , adviseert op het gebied van herstelwerkzaamheden en levert innovatieve oplossingen.

SOLID SERVICES

logo-solidservices.jpg

Solid Services is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau met specialismen op het gebied van betonreparatie en -beheer. Zij is partner bij het inspecteren, rapporteren, engineeren en begeleiden van processen van betonreparatiewerkzaamheden. Daarnaast denkt Solid Services mee over onderhoud- en beheer strategieën van betonnen gebouwen en constructies. Klanten bevinden zich binnen overheden, in vastgoedbeheerders, woningbouw, vve’s en de industrie (proces, voeding en (petro-) chemisch). Daarnaast is Solid Services Erken Monumenten Adviesbureau (ERM) voor de instandhouding van historisch beton.

FREYSSINET

logo-freyssinet.jpg

Freyssinet opereert als adviserend en uitvoerend specialistisch aannemer. In Nederland is zij actief vanuit twee bedrijven: Freyssinet Nederland BV en Tebecon BV. Samen brengen zij een scala aan vaardigheden bijeen voor het versterken, verplaatsen en/of verduurzamen van constructies. Onder het Foreva®-label biedt Freyssinet geïntegreerde technische oplossingen aan op het vlak van bouw en constructieve reparatie. Werkzaamheden worden verricht aan uiteenlopende bouwwerken, zoals civiele kunstwerken, gebouwen, industriële installaties, energiecentrales, offshore platformen en meer. Freyssinet is een 100% dochteronderneming van Soletanche-Freyssinet.

SEALTEQ

logo-sealteq.jpg

SealteQ is een multidisciplinair onderhoudsbedrijf gericht op het specialistische onderhoud en bescherming van beton en staal. Met 7 vestigingen in het land en totaal ca. 220 medewerkers bedient SealteQ haar opdrachtgevers in alle marktsectoren. In het complete pakket aan (gecertificeerde) diensten, waaronder staalbescherming in de shop en op locatie, betonherstel middels alle technieken, injectie en waterproofing en kunststof slijt- en beschermlagen, ontbreekt ook Kathodische Bescherming niet als preventief inzetbare betonbescherming. Zowel de galvanische systemen voor (voornamelijk) lokale bescherming als de oppervlakte bedekkende en discrete stroomgestuurde systemen worden door SealteQ toegepast.

NEBEST

logo-nebest.jpg

Nebest is een onafhankelijk, allround ingenieurs- en adviesbureau dat beheer- en onderhoudsvraagstukken oplost, onderzoek uitvoert aan (beton)constructies en adviseert voor het herstel ervan. Nebest is tevens partner voor het opstellen van bestekken, contracten,  het verzorgen van aanbestedingen, contractmanagement, toezicht en directievoering bij renovatie en nieuwbouw.

HEMUBO

logo-hemubo-resized.jpg

Hemubo Betontechniek is gespecialiseerd in herstel en renovatie van betonconstructies. Het bedrijf beheerst alle relevante technieken, waaronder kathodische bescherming. Hemubo Betontechniek plant onderhoud op basis van het degradatietempo en de conditie van de bouwdelen. Vaak worden instandhoudingsscenario’s voor vijf, tien, vijftien jaar of langer opgesteld. Binnen deze strategische gedachte gaat bescherming van beton veel verder dan het uitvoeren van plaatselijke reparaties. Want uiteindelijk gaat het om de instandhouding van het totale gebouw. Beton is vaak onderdeel van de draagstructuur en verdient dus een doordachte en gedegen benadering en aanpak.

VOGEL KB

vo_l17002_vogel_logo_tagline_rgb_standard.jpg

Vogel Kathodische Bescherming BV is de specialistische tak van het betononderhoudsbedrijf Vogel BV (Zwijndrecht) en maakt deel uit van de Mourik Infra Groep. Vogel BV voert al sinds 1987 werken met kathodische bescherming in eigen beheer uit. Door een sterk toegenomen vraag naar kathodische bescherming werd het noodzakelijk een apart bedrijf voor deze activiteit op te richten. Vogel Kathodische Bescherming BV is een bedrijf dat alle disciplines op dit gebied in eigen huis heeft. Onderzoek, ontwikkeling, uitvoering, monitoring en begeleiding. Al deze onderdelen kunnen voor de klant worden uitgevoerd. Flexibel, snel en betrouwbaar. Van infrastructuur tot gebouwen, van industriële installaties tot monumenten, van zwembaden tot parkeergarages, en met 10 jaar garantie.

TECHNOCONSULT

logo-technoconsult.png

TechnoConsult is een onafhankelijk bouwtechnisch en bouwfysisch ingenieursadviesbureau, gespecialiseerd in onderzoek en advies met betrekking tot de meest uiteenlopende bouwschade en onderhoudsvraagstukken. Hieronder ook betonbetonconstructies. TechnoConsult onderzoekt, stelt schadediagnoses op en geeft pragmatische adviezen voor herstel, onderhoud en beheer. Diverse herstel opties worden afgewogen op aspecten als effectiviteit, duurzaamheid (zowel technisch als milieu) en bijvoorbeeld kosten. TechnoConsult is actief betrokken bij voorschriften en normeringswerk op het vakgebied beton en betononderhoud en reparatie.

VAN DER HEIDE

logo-vanderheide.jpg
logo-renotec.bmp

Van der Heide is marktleider op het gebied van (elektro)technische veiligheid, kathodische bescherming, veiligheidsinspecties en elektrotechnische opleidingen.

De business unit Kathodische Bescherming levert met haar diensten een effectieve, betaalbare en slimme oplossing tegen corrosie. Het voorkomen van gevaarlijke situaties zoals lekkages en milieuschade bij ondergrondse tanks en het verduurzamen van (water)bouwkundige constructies is van levensbelang. Van der Heide biedt kathodische beschermingssytemen voor overheden en bedrijven van advies tot realisatie.

RENOTEC

Renotec is een gespecialiseerd allround betonrenovatie bedrijf met vier kernactiviteiten zijnde renovatie bestaande constructies, restauratie monumentale gebouwen, verbouw van bestaande constructies voor een nieuwe bestemming en totaal renovatie van kunstwerken en industriële installaties en gebouwen.

FORTIUS

logo-fortius.gif
care-4-concrete.jpg
logo---sgs-intron.jpg
logo-triconsult.jpg

FORTIUS levert gespecialiseerde bouwproducten zoals vezels en composieten voor de bouwnijverheid, meer bepaald voor het inwendig en uitwendig versterken van beton, metselwerk en hout. Tevens levert FORTIUS galvanische opoffer anodes en KB systemen met opgelegde stroom

CARE 4 CONCRETE

Care4 Concete.nl is een gespecialiseerd en volledig gecertificeerd bedrijf op het gebied van beton onderhoud en betonreparatie, in het kort samengevat als: Repareren, Afdichten, Beschermen en Versterken. Een van de specialisaties is het kathodisch beschermen van beton.

SGS INTRON 

SGS INTRON adviseert haar klanten over de best mogelijke oplossing bij vragen over en problemen met bouwmaterialen, -producten en -processen. Onafhankelijkheid en kwaliteit staan daarbij centraal. Ook voor het toepassen van Kathodische Bescherming combineren wij vakinhoudelijke kennis met een persoonlijke en pragmatische aanpak.

TRICONSULT

Het ingenieurs- en studiebureau Triconsult heeft als belangrijkste activiteiten de studie, het onderzoek en de ontwikkeling van materialen, componenten en structuren. Een van de belangrijkste opdrachten van Triconsult is de ondersteuning van de werken in verband met monumenten en landschappen, evenals deze die milieuproblemen en waterbouw betreffen

ADVIESBUREAU BEJAN

adviesbureau-bejan.jpg

Adviesburo BEJAN is een deskundig en onafhankelijk adviesburo gespecialiseerd in bouw- en betontechniek. Het bureau voert inspecties en onderzoeken uit, maakt inventarisaties, hersteladviezen, bestekken en MJOB’s, houdt toezicht bij de uitvoering en voert directie over diverse projecten.

CONSOL

logo-consol.jpg

Consol BV is een onafhankelijk adviesbureau dat sinds 2001 wordt ingezet rondom vraagstukken omtrent de constructieve belastbaarheid en/of de reparatie cq. het onderhoud/conservering van beton in uiteenlopende constructies in zowel de bouw- als weg- en waterbouwsector. Consol BV heeft in 2004 haar eerste KB-project ge-engineerd en sindsdien veel ervaring opgedaan met de kathodische bescherming van wapeningsstaal in beton via zowel opgedrukte stroomsystemen als galvanische systemen.

TNO

logo-tno.jpg

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. De missie van TNO is mensen en kennis verbinden om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

SANACON

LogoSanacon.jpg

SANACON is een onafhankelijk ingenieursbureau gespecialiseerd in onderzoek en advies omtrent schadediagnose, structurele analyse, herstel en versterking van bestaande betonconstructies. Één van de hoofdactiviteiten van SANACON is het uitvoeren van onderzoek naar de oorzaak, ernst en omvang van betonschadefenomenen om de meest geschikte herstelmethodiek te selecteren voor de betonconstructie, afgestemd op de beoogde restlevensduur. Sinds 2018 heeft SANACON specifieke expertise opgebouwd in de hersteltechniek van kathodische bescherming voor betonconstructies, gaande van advies rond haalbaarheid of keuze voor een KB-systeem naar ontwerp van het systeem tot controle en opvolging van de werken tijdens uitvoering en installatie.

logo - odisee.png

ODISEE HOGESCHOOL

logo-uantwerpen.png

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

logo-sika.jpg

SIKA NEDERLAND

Techobeton-logo_edited.png

TECHNOBETON

Vandervelde-logo.png

VAN DER VELDE PROTECTION

OOK LID WORDEN?

U KUNT DEELNEMER WORDEN VAN HET KB-KENNISCENTRUM. U VULT DAARTOE BIJGAAND AANMELDINGSFORMULIER IN EN STUURT DEZE ONDERTEKEND OP NAAR INFO@KB-KENNISCENTRUM.NL. DE KOSTEN VOOR DEELNAME BEDRAGEN OP JAARBASIS € 500,-  AANMELDINGEN WORDEN DOOR HET BESTUUR BEOORDEELD EN BINNEN 3 MAANDEN WORDT ER CONTACT MET U OPGENOMEN. WANNEER WIJ NIET AAN UW VERZOEK TOT DEELNAME KUNNEN VOLDOEN, ZULLEN WIJ U INFORMEREN WAAROM WIJ UW VERZOEK NIET KUNNEN HONOREREN.

bottom of page