top of page

OVER KB KENNISCENTRUM

Het doel van het KB-Kenniscentrum is het verbreden van de kennis op het gebied van de kathodische bescherming van beton, voor en door de markt. Al sinds het begin van de jaren zeventig wordt deze techniek gebruikt om het roesten van wapening in beton te stoppen. De techniek “kathodische bescherming” van beton is inmiddels een algemeen aanvaarde en gedegen oplossing.

Het wordt uitgevoerd en onderhouden volgens Europese standaard normeringen en is toepasbaar op vrijwel elke betonconstructie.

Kathodische bescherming is daarnaast vooral een “GROEN” milieuvriendelijk alternatief voor conventionele reparatie van beton. De hoeveelheid te transporteren en te verwerken bouwafval is aanzienlijk minder dan bij traditionele reparatie en doordat minder gesloopt wordt is de milieubelasting in de vorm van stof en lawaai eveneens sterk gereduceerd. Ook de overlast voor derden wordt door een kortere doorlooptijd gereduceerd. Daarnaast wordt herhaaldelijk repareren voorkomen en is de applicatie op langere termijn uiteindelijk prijstechnisch gezien ook aantrekkelijker. Reden te over dus om over te stappen op kathodische bescherming.

DOELSTELLING

DOELSTELLING

De belangrijkste doelstelling van het kb-kenniscentrum is het delen en verbreden van de kennis op het gebied van kathodische bescherming van beton.

HOE BEREIKEN WE DAT?

 • Door kennisoverdracht op gebied van :

  • wat de mogelijkheden van kathodische bescherming zijn.

  • welke uitvoeringen en systemen momenteel toepasbaar zijn.

  • welke materialen en producten beschikbaar zijn voor kathodische bescherming.

 • Door het uitwisselen van ervaringen en oplossingen tussen de leden onderling.

 • Door het verlagen van de drempel voor het toepassen van kathodische bescherming.

 • Door het promoten van milieuvriendelijk (groene karakter) van Kathodische bescherming.

 • Door het toelichten van het duurzame karakter van kathodische bescherming.

 • Door het bieden van een discussie platform.

WIE ZIJN WIJ?

WIE ZIJN WIJ?

 

Binnen Nederland is in de loop der jaren een zeer grote ervaring opgedaan met het toepassen van kathodische bescherming op beton- en staalconstructies. Hoewel het een beproefde uiterst duurzame techniek is, is het aantal kathodisch beschermde constructies relatief gering.  Om de techniek “Kathodische bescherming” bij een breed publiek onder de aandacht te brengen alsook toegankelijk te maken heeft een aantal partijen het initiatief genomen de stichting “KB-kenniscentrum” op te richten. Uitwisseling van ideeën en kennis staan voorop. 

 

Het KB-kenniscentrum verzorgt per jaar 4 bijeenkomsten (1 per kwartaal; op een maandagmiddag), waarin onder meer technische bijdragen en presentaties worden verzorgd door de deelnemers. Daarnaast organiseert het KB-kenniscentrum symposia en lezingen en brengen werkgroepen verslagen en publicaties uit (onder meer in de vorm van KB-kennisdocumenten).

U kunt deelnemer worden van het KB-kenniscentrum. U vult daartoe bijgaand Aanmeldingsformulier in en stuurt deze ondertekend op naar info@KB-kenniscentrum.nl. De kosten voor deelname bedragen op jaarbasis € 500,= 

Aanmeldingen worden door het bestuur beoordeeld en binnen 3 maanden wordt er contact met u opgenomen. Wanneer wij niet aan uw verzoek tot deelname kunnen voldoen, zullen wij u informeren waarom wij uw verzoek niet kunnen honoreren.

bottom of page