top of page

SAMENWERKENDE BRANCHEORGANISATIES

FEREB VZW

FEREB-Logo.png

Fereb vzw is de Belgische Federatie van specialisten in herstelling, bescherming en versteviging van beton. Samen met onze leden, fabrikanten, aannemers en dienstverleners, promoten wij duurzaam betonherstel. Fereb ontwikkelde een stappenplan waarmee we de levensduur van betonconstructies aanzienlijk kunnen verlengen. Het stappenplan omvat diagnose, uitvoering door een ervaren aannemer, gebruik van de geschikte producten, controle tijdens en  na de werken, een aangepaste bescherming en een periodiek onderhoud. Zo kunnen we gebouwen en kunstwerken behouden of een nieuwe bestemming geven waarbij we de ecologische footprint tot een minimum beperken.

Meer info over duurzaam betonherstel en de ledenlijst: www.fereb.be

OOK LID WORDEN?

U KUNT DEELNEMER WORDEN VAN HET KB-KENNISCENTRUM. U VULT DAARTOE BIJGAAND AANMELDINGSFORMULIER IN EN STUURT DEZE ONDERTEKEND OP NAAR INFO@KB-KENNISCENTRUM.NL. DE KOSTEN VOOR DEELNAME BEDRAGEN OP JAARBASIS € 500,-  AANMELDINGEN WORDEN DOOR HET BESTUUR BEOORDEELD EN BINNEN 3 MAANDEN WORDT ER CONTACT MET U OPGENOMEN. WANNEER WIJ NIET AAN UW VERZOEK TOT DEELNAME KUNNEN VOLDOEN, ZULLEN WIJ U INFORMEREN WAAROM WIJ UW VERZOEK NIET KUNNEN HONOREREN.

bottom of page