top of page
ALGEMEEN

BETON, HISTORIE, SCHADEMECHANISMEN EN KATHODISCHE BESCHERMING.

 

Dit onderdeel biedt een korte weergave van de historie van beton, optredende schade mechanismen en het ontstaan van kathodische bescherming van beton.

BETONSCHADE

BETONSCHADE

 

Betonschade komt voor in velerlei vormen veroorzaakt door omgevingsfactoren, materiaalfouten, constructiefouten en uitvoeringsfouten. Ook kan er mechanische schade ontstaan zijn als gevolg van brand of bijvoorbeeld aanrijdingen. Een van de eerste aanwijzingen dat er een schademechanisme het beton aanwezig is, is dat het oppervlak van het constructiedeel visueel verandert. Dit "schade kenmerk" kan een gevolg zijn van een of meerdere schade mechanismen.

BETONONDERZOEK

BETONONDERZOEK IN DE PRAKTIJK

BETONREPARATIE

TECHNIEKEN VOOR REPARATIE EN BESCHERMING VAN (GEWAPEND) BETON

 

Omdat beton in nagenoeg elk bouwwerk is toegepast, is het werkgebied voor betonreparaties enorm. Dit kan variëren van woningbouwcomplexen, utiliteitsgebouwen en parkeergarages tot de zware industrie en civiele constructies. In de praktijk bestaan er veel uiteenlopende technieken die bij de verschillende bouwwerken en verschillende situaties uitkomst kunnen bieden. Om te bepalen welke herstelmethodiek de beste is, is vooraf een goede analyse van de aanwezige situatie onontbeerlijk.

KATHODISCHE BESCHERMING

KATHODISCHE BESCHERMING

 

Dit hoofdstuk beschrijft twee technieken om betonconstructies kathodisch te beschermen. Deze zijn:

  • kathodische bescherming met opgedrukte stroom (ICCP)

  • galvanisch kathodisch beschermen met opofferingsanoden (GCP)

Beschreven worden de basis-principes, praktische uitvoering en theoretische achtergronden van de systemen.

MATERIALEN

MATERIALEN

 

In dit gedeelte vindt u een groot aantal voorbeelden van hardware systemen en componenten die worden toegepast bij het kathodische beschermen van beton.

Kathodische bescherming van beton stelt specifieke eisen aan apparatuur waaraan standaard industriële apparatuur vaak niet kan voldoen. Voor kathodische bescherming van staal in beton zijn speciaal materialen ontwikkeld, zoals anodematerialen van uiteenlopend type, elektronica voor voeding en monitoring en sensoren.

bottom of page