top of page

BETONHERSTEL IN COMBINATIE MET KB

 

Bij de toepassing van Kathodische bescherming is veelal ook herstel van de betonschade noodzakelijk. De herstelmethodiek hierbij is enigszins aangepast ten opzichte van traditioneel herstel.

De verschillen betreffen ondermeer:

  • Omdat met de KB techniek wapeningscorrosie wordt gestopt, behoeft niet alle rondom de wapening aanwezige beton gesaneerd te worden. Men kan zich bij de te nemen reparatiemaatregelen beperken tot de gedelamineerde en aangetaste delen. Dit kan tot aanzienlijke besparingen leiden voor wat betreft het voortraject voor herstel.

  • Omdat geleiding van de beschermstroom noodzakelijk is moeten alle oude kunststof reparaties en andere niet voldoende geleidende herstelproducten worden verwijderd. Herstel moet plaatsvinden met voldoende geleidende mortels welke voldoen aan de criteria zoals gesteld in CUR Aanbeveling 45 en NEN-EN 12696. Normaliter betreft dit de zogeheten CC mortels of PCC mortels met een gemaximaliseerde hoeveelheid kunststof toevoeging.

  • Voorafgaande aan de applicatie van het KB systeem moet worden gecontroleerd of de wapening elektrisch continue is. Er moet immers een zo volledig mogelijke bescherming op alle aanwezige wapening worden bereikt. Nadat de wapeningsconfiguratie goed in kaart is gebracht moet de weerstand worden gemeten in de te onderscheiden zones. Bij een te hoge weerstand tussen de meetpunten zal aanvullende actie noodzakelijk zijn in de vorm van aanlassen van (doorgaande) staven of strips om de wapening weer geleidend te verbinden.

  • Afhankelijk van het anodetype of de locatie waarop deze wordt aangebracht kunnen aanvullende beschermings- of afwerkingsmaatregelen noodzakelijk zijn zoals een beschermende of esthetische topcoating over een geleidende coating of een extra slijtlaag of waterdicht membraam op een bereden brugdek of galerijvloer.

bottom of page