top of page

PUBLICATIES

 

Het doel van het KB-Kenniscentrum is het verbreden van de kennis op het gebied van de kathodische bescherming van beton, voor en door de markt. Al sinds het begin van de jaren zeventig wordt deze techniek gebruikt om het roesten van wapening in beton te stoppen. De techniek “kathodische bescherming” van beton is inmiddels een algemeen aanvaardde en gedegen oplossing.

De belangrijkste doelstelling van het kb-kenniscentrum is het delen en verbreden van de kennis op het gebied van kathodische bescherming van beton. Hier vindt u voor kathodische bescherming relevante normen, artikelen, state-of-the-art werkgroepverslagen en informatie die verstrekt is op de verschillende symposia die door het KB Kenniscentrum of haar partners worden gehouden.

Normen en Cur-aanbevelingen

NORMEN EN CUR-AANBEVELINGEN

 

Normen zijn geen wetten, maar ’best practices’. Iedereen kan - op vrijwillige basis - hier zijn voordeel mee doen. In zakelijke overeenkomsten hebben normen een belangrijke functie. Ze bieden marktpartijen duidelijkheid over en vertrouwen in producten, diensten of organisaties en dagen de maatschappij uit te innoveren.
Normen zijn niet verplicht, maar u kunt er vaak veel voordeel van hebben. Ook de overheid verwijst via de wet in een aantal gevallen naar normen. De normen waarnaar verwezen wordt vanuit de wetgeving geven een praktische invulling aan eisen die in de wet staan.

Op het gebied van bescherming en reparatie van beton en meer specifiek kathodische bescherming zijn verschillende normen en cur-aanbevelingen beschikbaar.

Net als een boek worden normen en cur-aanbevelingen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt men uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Derhalve vindt u hier enkel een verwijzing naar de voor kathodische bescherming van beton relevante normen en aanbevelingen uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut en SBRCURnet.

KB KENNISPUBLICATIES

KB KENNISPUBLICATIES

 

Het doel van het KB Kenniscentrum is het verbreden van de kennis op het gebied van de kathodische bescherming van beton, voor en door de markt. Om dit te bewerkstelligen zijn binnen het Kenniscentrum  diverse werkgroepen actief om nieuwe inzichten en ontwikkelingen in deze markt nader te beschouwen om te komen tot "state-of-the-art" kennispublicaties. 
De Kennispublicaties van het KB-Kenniscentrum zijn een weergave van de algemeen besproken punten en inzichten van de werkgroepen. De doelstelling hiervan is informatievoorziening van partijen betrokken bij het KB-Kenniscentrum. Als zodanig dient informatie uit deze publicatie met inzicht en voorbehoud te worden gebruikt. Kennispublicaties betreffen een moment-opname van de kennis en techniek, zoals die door de werkgroep op het moment van verschijnen begrepen werd. 

Levensduur van galvanische anodes

ISO 15257 Competenties personen

Monitoring KB-systemen wapening in beton

Ontwerp KB met galvanische anodes

Model Monitoringsovereenkomst

SYMPOSIA

SYMPOSIA

 

Met enige regelmaat worden er door het KB kenniscentrum lezingen gehouden of studiemiddagen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten worden kennis en ervaringen met KB projecten gedeeld met belangstellenden. Tevens worden de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied en de voortgang van studiegroepen binnen het KB kenniscentrum besproken.
Uiteraard delen wij de presentaties en documenten van deze bijeenkomsten graag met u.

Studiemiddag 28-05-2015

Studiemiddag 31-05-2018

Studiemiddag 27-09-2023

bottom of page