top of page

BETONDEKKINGSMETINGEN

 

De betondekking wordt gemeten door het betonoppervlak af te tasten met een elektromagnetische veldsterktemeter (bijvoorbeeld een Profometer of Ferroscan met staafdiameterinstelling). Hierbij wordt van tevoren, aan de hand van tekeningen of middels uithakken, de diameter van de te meten wapeningsstaven vastgesteld, waarna deze diameter ingesteld wordt op de dekkingsmeter.

 

De betondekking wordt gemeten op de buitenste wapening, dat wil zeggen op de wapening met de minste betondekking. De metingen dienen steekproefsgewijs en aselect te worden uitgevoerd over het oppervlak van de betreffende constructie. Ook is het mogelijk om met dergelijke apparatuur, mits voorzien van datalog-functie, de betondekking over volledige constructie-oppervlakken in kaart te brengen en aldus “dekkingskaarten” per oppervlak te creëren. 

bottom of page