top of page

KENNISINTENSIEF

 

Bij de uitvoering van de maatregelen staat de gestructureerde (gecertificeerde) wijze van uitvoeren voorop. Toetsing en de bijbehorende registraties vanuit de relevante voorschriften zijn noodzakelijk. Natuurlijk niet alleen vanuit kwaliteitsoverwegingen en duurzaamheid, maar ook vanuit het oogpunt van veiligheid. Het gaat immers niet om het herstel van een tuinhek. Veelal betreft het ingrepen aan de draagstructuur van een gebouw of kunstwerk.

 

Voor betonreparatie zijn onder meer de volgende normen, richtlijnen en voorschriften relevant: NEN-EN 1504, CUR Aanbevelingen 118 en 119, CUR Aanbeveling 45 en NEN -EN 12696, BRL 3201-3, etc, etc.
De verscheidenheid aan normen en voorschriften onderstreept de kennisintensiviteit van de branche en de hoge eisen die worden gesteld aan de bedrijven en de medewerkers. Hierdoor is het inzetten van gecertificeerde bedrijven, die veel aandacht besteden aan zowel de interpretatie van de regelgeving als de opleiding van de in te zetten medewerkers een voorwaarde voor betrouwbaar uitgevoerde projecten met een hoge kwaliteit van het eindproduct.

bottom of page