top of page

MEETSYSTEMEN

 

Meet-/controle systemen worden gebruik voor het meten en registreren van alle relevante gegevens voor een correcte bedrijfsvoering van een KB-installatie. De meest eenvoudige uitvoeringen zijn die voor het verrichten van handmatige controlemetingen aan installaties.

 

DIGITALE MULTIMETER

 • Standaard universeelmeter.

 • Toepassing: Handmatige controlemetingen van stroom en spanning bij kathodische beschermingssystemen.

 • Van toepassing zijn de bereiken:

 • Gelijkstroom (voor het KB-systeem)

 • Gelijkspanning (voor het KB-systeem)

 • Wisselstroom (voor de hoofdvoeding)

 • Wisselspanning (voor de hoofdvoeding)

digitale-multimeter1.jpeg

 

LCR-METER

 • Specifieke meter voor het met wisselspanning meten van spoelen(inductie), capaciteiten en weerstanden. Doordat met wisselspanning gemeten wordt zijn eventuele potentiaalverschillen in het meetcircuit niet van invloed op de meting.

 • Toepassing: Handmatige AC (wisselspanning) weerstandmetingen met en frequentie van 100 Hz tot 10 kHz. Wordt specifiek gebruikt voor controle van de elektrische continuïteit van de wapening in het beton en alle mogelijke doorverbindingen in de elektrotechnische installatie. Tevens voor controle op kortsluiting in bekabeling en bepaling van de systeemweerstand tussen anode en kathode van het KB-systeem (derhalve ook eventuele kortsluitingen tussen kathode en anode).

 • Van toepassing zijn de bereiken:

 • AC weerstandmeting

 • Frequentie instelling typisch 100 of 120 Hz

lcr-meter2.jpeg

 

REMOTE CONTROL DRAADLOOS TELEMETRIE SYSTEEM

 • Toepassing: Meting en bewaking stromen en spanningen in het KB-systeem. Meldt automatisch afwijkingen in het systeem.

 • Input/Outputs:

  • Digitale ingangen voor alarmeringen

  • Digitale uitgangen voor het schakelen van apparatuur

  • Relais uitgangen voor het schakelenvan hoogvermogen apparatuur

  • Analoge ingangen voor potentiaal-/stroommetingen

  • Analoge uitgangen voor het aansturen van apparatuur

  • Counters

remote-control-draadloos-telemetrie-systeem.jpeg

 

REMOTE CONTROLLED CAMUR CONTROLLER

 • Toepassing: Speciaal voor KB-installaties ontwikkeld volledig autonoom meet- en controller systeem voor het beheren van kathodische beschermingsinstallaties. Volledig automatisch controller systeem inclusief decay-meting en alarmering.

 • Meetmogelijkheden:

  • Potentialen

  • Stromen (contacloos)

  • Referentie potentialen

  • Betonweerstand

  • Lineaire polarisatie wapening

  • Vochtgehalte beton

  • Beton temperatuur

  • Corrosiesnelheidsmeting van wapening

  • Vochtprofiel in beton (indringdiepte)

  • Weetstandsprofiel beton

 • Overige

  • Capaciteit: tot 500 meetsignalen/module

  • LAN en dDraadloze WIFI technologie

  • Communicatie via alle media inclusief Internet en telecom 4G.

  • Bedieningsapparatuur: PC, Laptop, Tablet of mobiele telefoon.

remote-controlled-camur-controller.jpeg
bottom of page