top of page
  • Foto van schrijverHans van den Hondel

VIADUCT A6 NAARDEN

Bijgewerkt op: 3 jun. 2022

Kathodische Bescherming van staalwapening met anodes op diepte

In 2017 heeft Vogel Kathodische Bescherming BV een project uitgevoerd in Rijks­weg A6 voor de aannemers­com­bi­natie SAAone. Dit betrof een 50 jaar oud kunstwerk van RWS in Naarden waar door Nebest in 2015 een onder­zoek was uitgevoerd en waar was geconstateerd dat inge­dron­gen dooizouten op grote schaal wape­nings­corrosie en betonschades hadden veroorzaakt. Het zwaarst beschadigd waren de voor­ge­spannen dwarsdragers bij de 2 landhoofden (ter plaatse van lekkende voegen; met ieder een lengte van 55 meter) en de 5 middenpijlers (ten gevolge van opspattend water van langsrijdend verkeer). Het toepassen van KB werd geadviseerd.


Het project was bijzonder omdat de te bescher­men staalwapening over de volledige diepte van de dwarsdragers (circa 95 cm) moest worden beschermd. Daarnaast moest de aanwezige voorspanwapening aantoonbaar worden ontzien: zowel tijdens de installatie­werk­zaam­heden als in de gebruiksfase van het systeem.


Door anodes van geactiveerd titanium op diepte in de constructie te boren en voldoende meetcellen te plaatsen konden deze doelstellingen door Vogel Kathodische Bescherming BV worden waar­ge­maakt. In totaal zijn aldus ruim 250 gaten tot op een diepte van 90 cm geboord (met een diameter van 20 mm), zonder daarbij de wapening (en vooral de voorspanning) te raken. Deze gaten moesten vooraf goed worden uitgezet en tijdens en na het boren goed worden doorgemeten op de aanwezig­heid van eventuele kortsluitingen e.d.De pijlers in de middenberm zijn door Vogel Kathodische Bescherming BV beschermd met een anode op basis van een geleidende coating (CAST3+), aan­gebracht op de onderste 2 meter van het betonoppervlak van de pijlers, omdat het hier schade aan de buitenste wapening betrof.


Het project is aldus uitgevoerd met een combinatie van 2 typen anodes, waarbij de stroomvoorziening is gereali­seerd met behulp van zonnepanelen en de installatie op afstand (‘remote’) meetbaar, bestuurbaar en regelbaar is.


OPDRACHTGEVER


ADVIESBUREAU


AANNEMER

Combinatie SAAone


ANODE LEVERANCIER


AUTEUR

Hans van den HondelVERGELIJKBARE PROJECTEN:


Commentaires


bottom of page