top of page
  • Foto van schrijverKB-Kenniscentrum

BETONONDERHOUDSPAVILJOEN

Bijgewerkt op: 14 sep. 2021

BETONREPARATIE; "ONTELBARE TINTEN GRIJS......"

De verschillende marktpartijen, actief in de betonreparatiebranche, trekken voor het eerst gezamenlijk op tijdens de Betondag 2017.

De VABOR (Vereniging Adviseurs Beton Onderhoud en Reparatie), de VLB (Vereniging van Leveranciers van Betonreparatie- en Beschermingsmiddelen) het opleidingsinstituut voor betonreparatie LSVB, de VBR (Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven) en het KB-Kenniscentrum (Kenniscentrum voor Kathodische Bescherming) geven op de Betondag gezamenlijk ‘acte de presence’ in het Betononderhoudspaviljoen (eerste verdieping, entree grote zaal en standnr. 139). In dit unieke samenwerkingsproject laten de betrokken organisaties daar ook zien dat het echt leuk en technisch uitdagend is om in deze kennisintensieve branche te werken.


Case

In de Van Cappellenzaal wordt daarnaast van 11.00 tot 12.30 uur een tweetal spraakmakende betonreparatieprojecten behandeld, waarin de samenwerking in de keten letterlijk voor het voetlicht geplaatst wordt. Van de betreffende projecten, de renovatie van de Nijkerkerbrug en de renovatie van het Mediacentrum (Media Park Hilversum), komen alle facetten in het betononderhoudsproces aan de orde: van het (voor-)onderzoek en opstellen van een reparatie- en beschermingsadvies, het maken van de juiste productkeuze, het opleiden van de gespecialiseerde medewerkers tot en met de uitvoering en de nazorg. Een must voor iedereen die interesse heeft in en/of betrokken is bij het kennisintensieve vakgebied betonreparatie en - bescherming!


Advies

Namens de VABOR wordt ingegaan op het adviestraject. Wat komt daar allemaal bij kijken? Welke partijen zijn daarbij betrokken? Welke specifieke kennis is nodig om tot een goed, helder en kwalitatief hoogwaardig hersteladvies te komen dat in overeenstemming is met de wensen van de opdrachtgever en voldoet aan de laatste stand van zaken binnen de techniek?


Product

De VLB behandelt de productspecifieke zaken. Hoe komt u tot een goede keuze van reparatie- dan wel beschermingsmiddelen? Wat zijn de duurzame en kwalitatieve aspecten van deze producten? Hoe is de verwerking van de geadviseerde producten en wat is de rol van de leverancier gedurende het uitvoeringstraject?


Uitvoering

VBR en het KB-Kenniscentrum zijn vervolgens aan de beurt om het proces van de uitvoering te schetsen. Het gaat hier om constructief herstel, een tak van sport die voorbehouden is aan bedrijven die gecertificeerd zijn in dit gespecialiseerde werk. Wat houdt constructieve reparatie in en wat komt daar allemaal bij kijken, hoe verloopt het reparatieproces, wie zijn daar allemaal bij? De betekenis van kathodische bescherming in het kader van duurzaamheid en kostenefficiënt herstel komt ook aan orde.


Scholing

Tot slot schetst LSVB welke opleidingseisen aan het uitvoerend personeel gesteld worden. Gecertificeerde betonreparatiebedrijven moeten volgens de Beoordelingsrichtlijn 3201 werken met gekwalificeerd personeel. Wat is ervoor nodig om als gediplomeerd betonreparateur aan de slag te kunnen en welke carrièrekansen biedt het werken in de betonreparatiebranche?


MEER NIEUWS:

STUDIEMIDDAG KATHODISCHE BESCHERMING

KB - GRENSVERLEGGEND EN LEVENSDUURVERLENGEND Op woensdag 27 september 2023 vond de studiemiddag over kathodische bescherming van wapening in beton plaats. Wij danken de deelnemers voor hun komst en ho

Comentarios


bottom of page