top of page
  • Foto van schrijverKB-Kenniscentrum

Kathodische Bescherming (KB)

Bijgewerkt op: 14 sep. 2021

Kathodische Bescherming (KB) van staal in beton


Kathodische Bescherming (KB) van staal in beton is een effectieve onderhoudsmaatregel om corrosie van wapeningsstaal in beton te stoppen en te voorkomen. Na het installeren en in gebruik nemen van het beschermingssysteem, dient periodiek het functioneren gecontroleerd te worden. Garantieverplichtingen vanuit de opdrachtnemer aan opdrachtgever, worden gekoppeld aan deze uit de norm voortvloeiende verplichte controles.


Betonschades ontstaan meestal door corrosie (het roesten) van de wapening. Door verzuring (carbonatatie) en/of de aanwezigheid van chloride, verliest het beton zijn beschermende werking voor het staal. Duurzaam betonherstel is vaak alleen mogelijk door het toepassen van een KB-systeem. Hierbij kan gewerkt worden met een voeding (ICCP) of met opofferingsanodes (GCP). Hoewel GCP niet ‘ingesteld’ kan worden op spanning of stroomsterkte, is het nadrukkelijk wel van belang ook deze systemen te monitoren. Dit wordt soms ‘vergeten’ door het karakter van GCP.


Nadat de opdrachtnemer het kathodisch beschermingssysteem heeft aangelegd, zorgt de KB ervoor dat de wapening niet meer corrodeert. Daarvoor is wel een correcte werking van de zwakstroominstallatie (of opofferingsanodes) noodzakelijk. De juiste hoeveelheid stroom (en dus ook spanning) is noodzakelijk voor een goede werking. Bij te lage instellingen kan de wapening weer gaan corroderen, en bij te hoge instelling is er onnodig belasting en veroudering van het KB-systeem (wat nadelig is voor de duurzaamheid van het KB-systeem).


Het is voor een optimale werking van het KB-systeem absoluut noodzakelijk om gedurende deze gehele periode, het KB-systeem periodiek te controleren op een juiste werking. Immers, als het systeem uit wordt gezet, beschadigd raakt of uit staat door welke oorzaak dan ook, dan houdt de actieve bescherming ook op. Staat het systeem te laag ingesteld, dan is de bescherming onvolledig.


Download hier de KB Kennispublicatie.MEER NIEUWS:


STUDIEMIDDAG KATHODISCHE BESCHERMING

KB - GRENSVERLEGGEND EN LEVENSDUURVERLENGEND Op woensdag 27 september 2023 vond de studiemiddag over kathodische bescherming van wapening in beton plaats. Wij danken de deelnemers voor hun komst en ho

Comments


bottom of page