top of page
  • Foto van schrijverKB-Kenniscentrum

KB KENNISPUBLICATIE 2017.4

Bijgewerkt op: 14 sep. 2021

LEVENSDUUR GALVANISCHE ANODES


In de markt worden verschillende benaderingen gehanteerd voor het benaderen van de levensduur van galvanische anodes. Dit leidt soms tot opmerkelijke verschillen in de benadering voor ontwerp en evaluatie van deze anodes. Het gevoel van “smaak” en “mening”, veroorzaakt verwarring en ongerustheid bij de eindgebruiker. Een goed onderbouwde benadering voor levensduurbeschouwingen van dit type anodes, is gewenst.


Voor het goed functioneren van galvanische anodes (ook op langere termijn), zijn vier factoren van belang:

  1. De zinkcapaciteit

  2. De activator gebruikt in het anodesysteem om het zink actief te maken en te houden

  3. De spatiëring van de anodes: het “goed ontwerpen”

  4. De uitvoering van het KB-systeem, bijvoorbeeld de duurzaamheid van de contacten (“goede uitvoering”)

De factoren 3 en 4 zijn door deze werkgroep verondersteld goed te zijn, maken geen deel uit van deze scope en zullen onderwerp zijn voor een andere werkgroep. Factoren 1 en 2 worden beschouwd door deze werkgroep en worden beide als belangrijk, zelfs cruciaal, beoordeeld.

De hierna volgende onderdelen zijn onderzocht:

  • Wat zijn de criteria voor galvanische anodes voor KB van wapeningsstaal in beton?

  • Wat is de capaciteit van galvanische anodes?

  • Hoeveel capaciteit is er nodig?

  • Hoe wordt het zink actief (gehouden)?

Download hier de KB Kennispublicatie.



MEER NIEUWS:

STUDIEMIDDAG KATHODISCHE BESCHERMING

KB - GRENSVERLEGGEND EN LEVENSDUURVERLENGEND Op woensdag 27 september 2023 vond de studiemiddag over kathodische bescherming van wapening in beton plaats. Wij danken de deelnemers voor hun komst en ho

Comments


bottom of page