top of page
  • Foto van schrijverEdward Ermens

PARKEERGARAGE RAADHUIS TE AMSTELVEEN

Vervangen dekvloeren en stopzetten wapeningscorrosie

In de parkeergarage onder Het Raadhuis te Amstelveen bleek in 2022 sprake te zijn van grote delen losliggende dekvloeren. Bij lokaal herstel hiervan werd vast gesteld dat ook sprake was van betonschade met wapeningscorrosie in de onderliggende constructieve vloer. In opdracht van de gemeente Amstelveen is vervolgens de aard en omvang van de schadeproblematiek in kaart gebracht. Op basis van dit onderzoek is geadviseerd de dekvloeren geheel te vervangen en de wapening in de onderliggende constructieve vloer te beschermen door middel van kathodische bescherming. Deze werkzaamheden zijn vervolgens gerealiseerd in 2023.


Onderzoek en advies

Bij het onderzoek werd vastgesteld dat circa 40% van de dekvloeren los lagen. Op basis van deze waarnemingen is steekproefsgewijs onderzoek uitgevoerd aan de wapening in de onderliggende constructievloer en zijn monsters genomen ter bepaling van het chloridegehalte in de vloer. Hierbij werd op diverse locaties wapeningscorrosie vast gesteld en er bleek min of meer generiek sprake te zijn van te hoge chloridegehaltes in de wapeningszone (tot 3,4% ten opzichte van de cementmassa).

Gezien de chloridenproblematiek en de verwachte hoeveelheid schade is geadviseerd om de vloer integraal te voorzien van een KB-systeem.

Bijkomend (groot) voordeel hiervan was de aanzienlijke beperking van de hoeveelheid te saneren beton. Door de toepassing van KB was het niet nodig om bij de schades (totaal circa 300 m²) alle gecorrodeerde wapening rondom vrij te hakken en hoefde ook het overige met chlorides verontreinigde beton niet te worden verwijderd. Hierdoor kon de doorlooptijd van het renovatietraject stevig worden verkort en ook de geluidsoverlast door het saneren van betonschades en verontreinigd beton werd zo tot een minimum beperkt. Een groot voordeel, omdat het bovenliggende gemeentehuis tijdens de renovatie volledig in gebruik moest kunnen blijven!


Keuze KB-systeem

Ten einde het systeem ‘onzichtbaar’ weg te werken in het beton en minder kwetsbaar te maken voor vandalisme, alsmede om een lange technische levensduur van het systeem te realiseren, is in dit project gekozen voor het toepassen van een KB-systeem met opgedrukte stroom (ICCP). Als anodemateriaal is gekozen voor een combinatie van titaniumgaas en titanium gaasstrip-anodes. Verschillende soorten en dichtheden van anodemateriaal waren noodzakelijk vanwege de grote verschillen in de wapeningsconfiguratie van de vloer. De verschillende types anodes zijn -na
Levensduurverlenging

Kathodische bescherming stopt corrosie van de wapening en voorkomt daardoor dat gebouwen en constructies vroegtijdig gesloopt en vervangen dienen te worden. In het kader van circulariteit en de beperking van afvalstromen en de uitstoot van CO2 is KB derhalve een nuttige ‘tool’ om de levensduur van constructies te verlengen en het gebruik van nieuwe materialen, arbeid en energie te beperken.

Doordat er bij het toepassen van KB aanzienlijk minder gesaneerd behoefd te worden dan bij traditionele betonreparatie, heeft KB ook een positief effect op de belasting van het milieu (minder sloopafval, minder reparatiemortel, minder gebruik grondstoffen). Omdat het hakken met zwaar gereedschap, in verder nog gezond en hard beton, tot een minimum wordt beperkt, heeft toepassing van KB ook veel voordelen voor de omgeving en de uitvoerenden doordat er sprake is van minder stof, afval en lawaai. De doorgaans kortere doorlooptijden van de herstelwerkzaamheden, de levensduur van de uitgevoerde herstellingen en de prijstechnische voordelen completeren het succesverhaal van KB bij het herstellen van betonschade veroorzaakt door de aanwezigheid van chloriden in het beton.
OPDRACHTGEVER

Gemeente Amstelveen


ADVIESBUREAU

Nebest B.V.


AANNEMER

Hemubo Betontechniek B.V.


ANODE LEVERANCIER


AUTEUR

Edward ErmensVERGELIJKBARE PROJECTEN:

Comments


bottom of page