TECHNIEKEN VOOR REPARATIE EN BESCHERMING VAN (GEWAPEND) BETON

Omdat beton in nagenoeg elk bouwwerk is toegepast, is het werkgebied voor betonreparaties enorm. Dit kan variëren van woningbouwcomplexen, utiliteitsgebouwen en parkeergarages tot de zware industrie en civiele constructies. In de praktijk bestaan er veel uiteenlopende technieken die bij de verschillende bouwwerken en verschillende situaties uitkomst kunnen bieden. Om te bepalen welke herstelmethodiek de beste is, is vooraf een goede analyse van de aanwezige situatie onontbeerlijk.