Terug naar overzicht

Oudaan Antwerpen

Iconische politietoren uitgerust met kathodische bescherming
De iconische politietoren langs de Oudaan in Antwerpen wordt momenteel uitgerust met kathodische bescherming. Die moet voorkomen dat de betonijzers, die de gevelpanelen aan de betonstructuur verankeren, verder corroderen.

De 'Oudaan' werd opgetrokken einde jaren vijftig en begin jaren zestig van de vorige eeuw. "Een deel van de bestaade natuurstenen gevelplaten waren destijds gebruikt als verloren bekisting en met gewoon betonijzer met de draagstructuur verbonden, Door het gebrek aan zorgvuldigheid bij het plaatsen van de verankeringswapening ontstond in de loop der jaren wapeningscorrosie, met als gevolgen betonschade en schade aan de panelen in natuurszteen ter hoogte van de verankeringspunten.

Alternatief voor betonrenovatie

"In principe zou de herstelling moeten gebeuren conform de norm EN1504/3. Dit zou echter met zich meebrengen dat alle natuurstenen panelen eerst verwijderd dienden te worden, om ze na de betonrenovatie terug te plaatsen. Dat zou veel tijd en inspanningen vergen en bovendien een grote financiële impact hebben." Daarom zochten Vespa, het stadsbedrijf dat het Antwerpse vastgoed beheert, architectenkantoor Origin en Renotec een alternatieve manier om de wapeningscorrosie af te remmen. Die vonden ze in kathodische bescherming d.m.v. offeranodes.

Kernboringen

Renotec hield ook rekening met het beschermde (sinds 2002) karakter van het gebouw. Zo hebben we voor de verankering van de offeranodes geen grote gaten geboord in de natuurstenen panelen, maar werkten we met kernboringen. Daarbij wordt de buitenste schil van deze boringen na plaatsing van de anodes gerecupereerd. Na het keurig inslijpen van de bedrading zijn de panelen weer afgedicht, met een aangepaste mortel die de kleur van de natuursteen zo goed mogelijk benaderde. "Hierbij maakten we maximaal gebruik van de bestaande voegen tussen de panelen. Op die manier hebben we circa 800 m² geveloppervlakte duurzaam gerenoveerd, volgens de filosofie van Renotec “renovating for the future."